Näidu teatamine e-posti teel: naidud@tvesi.ee
Veenäidu teatamine telefonil 62 62 200
Dispetšer (24h) telefonil 62 62 400
   
 
 
ÜF Projekt
 

 

ÜF Projekt
Maardu linna veemajandusprojekt
 
19.01.2009.a. tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse kaasrahastada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Maardu linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid summas 264 miljonit eesti krooni.
 
ÜF Projekti raames on kavas ühendada Maardu linn Tallinna ühisveevärgiga ning suunata reovesi Tallinna Paljassaare reoveepuhastisse; rajada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisvõimalus Muuga aedlinna elanikele; viia kehtivate nõuetega vastavusse Kallavere asumi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgud ning rekonstrueerida Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas kanalisatsioonivõrk.
Tööd peavad olema valmis 2012.a. lõpuks.
 
 
Projektijuhtimist ja omanikujärelvalvet hakkab teostama Infragate Eesti AS (www.infragate.ee).

Prindi
 
Maardu Vesi