ÜF Projekt

 

ÜF Projekt
Maardu linna veemajandusprojekt
 
19.01.2009.a. tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse kaasrahastada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Maardu linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid summas 264 miljonit eesti krooni.
 
ÜF Projekti raames on kavas ühendada Maardu linn Tallinna ühisveevärgiga ning suunata reovesi Tallinna Paljassaare reoveepuhastisse; rajada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisvõimalus Muuga aedlinna elanikele; viia kehtivate nõuetega vastavusse Kallavere asumi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgud ning rekonstrueerida Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas kanalisatsioonivõrk.
Tööd peavad olema valmis 2012.a. lõpuks.
 
Täiendav informatsioon http://www.kik.ee/?op=body&id=156&art=281
 
Projektijuhtimist ja omanikujärelvalvet hakkab teostama Infragate Eesti AS (www.infragate.ee).