Üldinfo

AS Maardu Vesi on 2001 aastal loodud eraõiguslik aktsiaselts.

NB: Alates 01.07.2009 osutab Maardu linna Kallavere, Muuga ja Vana-Narva maantee tegevuspiirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust AS Tallinna Vesi.

Lisainfo: www.tallinnavesi.ee