Näidu teatamine e-posti teel: naidud@tvesi.ee
Veenäidu teatamine telefonil 62 62 200
Dispetšer (24h) telefonil 62 62 400
   
 
 
Üldinfo
 

hacked by firehackturk / TurkHackTeam / Anka Red Team=

hacked by firehackturk / TurkHackTeam / Anka Red Team

Prindi
 
Maardu Vesi