Näidu teatamine e-posti teel: naidud@tvesi.ee
Veenäidu teatamine telefonil 62 62 200
Dispetšer (24h) telefonil 62 62 400
   
 
 
Üldinfo
 

AS Maardu Vesi on 2001 aastal loodud eraõiguslik aktsiaselts.

NB: Alates 01.07.2009 osutab Maardu linna Kallavere, Muuga ja Vana-Narva maantee tegevuspiirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust AS Tallinna Vesi.

Lisainfo: www.tallinnavesi.ee

 

 

Prindi
 
Maardu Vesi